profesor Jerzy Szaflik

Witamy na naszych stronach!

Okladka nr 4 rok 2009

Od Redakcji

Wielce Szanowni Czytelnicy,

Obserwowany w ostatnich latach postęp optycznych technik badawczych
i dynamiczny rozwój kontaktologii spowodowały potrzebę wydawania
w Polsce specjalistycznego czasopisma poświęconego tym zagadnieniom. Wraz z Zespołem wysokiej klasy specjalistów, skupionych także wokół kwartalnika medycznego "OKULISTYKA" , postanowiliśmy podjąć to wyzwanie.
Na łamach naszego periodyku pragniemy prezentować najnowsze osiągnięcia kontaktologii i optyki okulistycznej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich Państwa zajmujących się tymi zagadnieniami.
Pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że nasze czasopismo będzie płaszczyzną wymiany doświadczeń i źródłem wielu cennych informacji, które pomogą Wam rozszerzyć wiedzę i będą przydatne w pracy zawodowej.

 

Redaktor naczelny      
prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik

Okulistyka kwartalnik

PUNKTACJA MINISTERSTWA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (MNiSW)
CZASOPISM MEDYCZNYCH / JOURNALS PUNCTATION - 2 pkt MNiSW
Index Copernicus za rok 2011 - 3,22

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI