Wydanie 2/2016
str. 22 - 26

Zator tętnicy siatkówki objawem chorób sercowo-naczyniowych

Retinal Artery Occlusion as a Sign of Cardiovascular Diseases

Joanna Roskal-Wałek 1 , Paweł Wałek 2 , Janusz Sielski 2 , Magdalena Gierada 1 , Jerzy Mackiewicz 3 , Beata Wożakowska-Kapłon 2,4

1 Klinika Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Kierownik: dr n. med. Magdalena Gierada
2 Świętokrzyskie Centrum Kardiologii, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
3 Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
4 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dziekan: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon


Summary: Retinal artery occlusion may be the first symptom which evidences the presence of cardiovascular disease. At present, cardiovascular diseases are the main cause of death. The awareness of a close relationship between retinal artery occlusion and the occurrence of cardiovascular diseases poses a challenge for an ophthalmologist which is a profound, extended diagnostics based on interdisciplinary cooperation. The goal of diagnostics should be to seek sources of embolic material, concomitant diseases, as well as evaluation of cardiovascular risk factors, the presence of which considerably increases the frequency of thromboembolic events. Properly performed diagnostics provides an opportunity to appropriately diagnose patients, implement proper treatment and, consequently an attain the goal which is reduction of the risk of the subsequent thromboembolic event, and an improvement of prognoses from the aspect of these patients survival.

Słowa kluczowe: zator tętnicy siatkówki, choroby sercowo-naczyniowe, czynniki ryzyka.

Keywords: retinal artery occlusion, cardiovascular diseases, risk factors.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI