Wydanie 2/2016
str. 27 - 31

Objawy oczne tocznia rumieniowatego układowego

Ocular Manifestations of Systemic Lupus Erythematosus

Joanna Wasiak 1 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2 , Wojciech Luboń 1 , Monika Sarnat-Kucharczyk 1,2 , Katarzyna Jadczyk 1,2 , Michał Wasiak 3

1 Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
3 ¦l±skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Oddział Chorób Serca i Naczyń
Koordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. Mariusz G±sior


Summary: Systemic lupus erythematosus is a chronic autoimmune disease frequently occurring in women that in men. Systemic lupus erythematosus can affect eyes, being the first manifestation of the disease, the result of the tightening of her, or even a consequence of the side effects of treatment. Symptoms may involve any segment of the eye, from dry eye syndrome, which is the most often ocular manifestation of systemic lupus erythematosus and ending with retinal vascular occlusion which leads to a significant reduction in visual acuity. The treatment includes non-steroidal anti-inflammatory drugs, antimalarials, corticosteroids, immunosuppressive drugs, plasmapheresis, hormonal therapy and treatment with immunoglobulin.

Słowa kluczowe: toczeń rumieniowaty układowy, zespół suchego oka, kortykosteroidy, zespół Sjögrena, retinopatia.

Keywords: Systemic Lupus Erythematosus, dry eye syndrome, corticosteroids, Sjögren’s syndrome, retinopathy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI