Wydanie 2/2016
str. 35 - 37

Objawy okulistyczne w przebiegu choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi” po allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku

Ocular Manifestation of Graft-Versus-Host Disease Following Allogenic Hematopoietic Stem Cells Transplantation

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Graft-versus-host disease is a common complication of allogenic stem cel transplantation. Ocular manifestation of the disease (especially chronic form) are: keratoconjunctivitis sicca and cicatrical conjuctivitis, which may lead to severe ocular surface complications. Ocular Graft-versus-host disease develops in 40–90% of patients and can impair visual acuity and quality of life. We present the problem to realise the significance of cooperation between transplantologists and ophthalmologist during therapy.

Słowa kluczowe: allogeniczne przeszczepy komórek macierzystych szpiku, choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, suche oko, zaburzenia powierzchni oka.

Keywords: allogenic hematopoietic stem cells transplantation, Graft-versus-host disease, dry eye, ocular surface disease.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI