Wydanie 2/2016
str. 49 - 52

Oponiak osłonek nerwu wzrokowego – diagnozowanie, leczenie i opis przypadku

Optic Nerve Sheath Meningioma – Diagnosis, Treatment and Case Study

Piotr Maciejewicz 1 , Joanna Brydak-Godowska 1 , Dorota Kopacz 1 , Rafał Skrzypek 2

1 Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
2 Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun Koła: dr n. med. Piotr Maciejewicz


Summary: Meningiomas are the most frequently diagnosed primary brain tumors. Meningiomas may be present at any point of the central nervous system, arising from the arachnoid cap cells of the dura matter. Optic nerve sheath meningiomas represent 1–2% of all meningiomas and account for one-third of primary optic nerve tumors. Clinical findings may include painless loss of vision, color vision disturbance, visual field defect, proptosis and optic disc edema or atrophy. Diagnosis can be confirmed with neuroimaging. Magnetic resonance imaging demonstates diffuse, tubular thickening of the optic nerve sheath surrounding the optic nerve. The treatment includes surgery, radiotherapy and observation. We present a case of 55-years old woman with optic disc oedema and good visual acuity with diagnosed optic nerve sheat meningioma.

Słowa kluczowe: oponiak, oponiak osłonek nerwu wzrokowego.

Keywords: meningioma, optic nerve sheath meningioma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI