Wydanie 2/2016
str. 73 - 75

Zespół Tersona – patogeneza i leczenie

Terson’s Syndrome – Pathogenesis and Treatment

Edyta Koman 1 , Beata Gajda 1 , Agnieszka Kiszka 1 , Ewelina Cisek 1 , Agnieszka Kalinowska 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 3 , Robert Rejdak 1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
3 Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anselm G. Juenemann


Summary: Terson’s syndrome is defined as vitreous or retinal hemorrhage associated with subarachnoid hemorrhage and is thought most likely to result from a sudden large increase in intracranial pressure. An intraocular hemorrhage appearing in the course of the Terson’s syndrome can be unilateral or bilateral. It may be localized in the subretinal space, intraretinaly, between the retina and viterous limiting membrane or intravitreously. Terson’s syndrome may be difficult to diagnose immediately because the opththalmologist is restricted from dilating the patient for neurologic monitoring. A decreased red reflex is helpful in evaluating a patient who often is comatose, and B-scan ultrasound can further establish the extent of vitreous hemorrhage. While in some patients, the hemorrhage clears spontaneously, many will develop vision loss, chronic hematoma, or epiretinal membranes requiring ophthalmologic care, including vitrectomy.

Słowa kluczowe: zespół Tersona, krwawienie wewnątrzczaszkowe, witrektomia.

Keywords: Terson syndrome, intracranial haemorrhage, vitrectomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI