Wydanie 2/2016
str. 76 - 78

Herpetyczne zapalenie rogówki. Część I. Charakterystyka zakażenia wirusem, klasyfikacja zapalenia i czynniki ryzyka jego nawrotów. Aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Okulistycznej

Herpes Simplex Virus Keratitis. Part I. Characterization of the Contagion, Classification and Risk Factors for Inflammation Recurrence. Current Guidelines from the American Academy of Ophthalmology

Maja Waszczyk-Łączak 1 , Justyna Izdebska 1,2 , Anna M. Ambroziak 1,3

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński


Summary: Humans are the only natural reservoir of herpes simplex virus. Transmission occurs through direct contact with infected secretions (saliva, tears, genital secretions) or active skin lesions. Increased emphasis is now being placed by the guideline authors on the need to simplify the classification system of herpes simplex virus keratitis for a more consistent approach to the choice of proper therapy that will be applicable by any practicing doctor. Risk factors for recurrence herpes simplex virus keratitis include: herpes simplex virus virulence, decreased immunity, age, atopy, prostaglandin analogs use, local trauma after laser surgery and surgery.

Słowa kluczowe: rogówka, zapalenie rogówki, herpes simplex virus (HSV), wytyczne AAO.

Keywords: cornea, herpes simplex virus (HSV), keratitis, AAO guidelines.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI