Wydanie 2/2016
str. 79 - 82

Herpetyczne zapalenie rogówki. Część II. Postępowanie. Aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Okulistycznej

Herpes Simplex Virus Keratitis. Part II. Treatment. Current Guidelines from the American Academy of Opthalmology

Maja Waszczyk-Łączak 1 , Justyna Izdebska 1,2 , Anna M. Ambroziak 1,3

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
3 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński


Summary: Inadequately treated herpes simplex virus keratitis can lead to serious consequences. Increased emphasis is now being placed by the guideline authors on the need to simplify the classification system of herpes simplex virus keratitis for a more consistent approach to the choice of proper therapy that will be applicable by any practicing doctor. Antiviral agents are preferred in the therapy of keratitis clinically confined to the epithelium. In the above case, local and systemic corticosteroids are to be avoided. For the therapy of stromal keratitis without ulceration, AAO recommends applying a local steroid combined with a systemic antiviral drug for a period of at least ten weeks. The recurrence rates of ocular herpes simplex virus depend on several factors, which impair the hosts defence mechanisms. To prevent recurrences – acyclovir 400 mg two times daily for 12 months, reduces by half the risk of reactivation.

Słowa kluczowe: rogówka, zapalenie rogówki, wirus opryszczki zwykłej (HSV), wytyczne Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO).

Keywords: cornea, herpes simplex virus (HSV), keratitis, American Academy of Ophthalmology (AAO) treatment guidelines.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI