Wydanie 2/2016
str. 83 - 85

Tablice M-charts jako narzędzie do ilościowej oceny metamorfopsji w przebiegu makulopatii

M-charts as a Tool for Quantity Evaluation of Metamorphopsia in Macular Diseases

Ewelina Cisek 1,2 Agnieszka Cisek 1,2 , Katarzyna Michalska-Małecka 3 , Dorota Borowicz 1 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 4 , Robert Rejdak 1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Katedra Nauk Morfologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Orkisz
3 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
4 Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anselm G. Juenemann


Summary: M-charts is a new diagnostic tool developed by Matsumoto to quantify the degree of metamorphopsia in patients with macular diseases. M-charts provide more information than Amsler chart in regard to the horizontal and vertical lines. M-charts are simple, fast, easy and cheap method for metamorphopsia quantification. Usefulness of M-charts has been already shown in patients with epiretinal membranes, macular holes, central serous chorioretinopathy and age-related macular degeneration.

Słowa kluczowe: metamorfopsje, tablice M-charts, choroby plamki.

Keywords: metamorphopsia, M-charts, macular diseases.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI