Wydanie 2/2016
str. 103 - 106

Bezsoczewkowość pooperacyjna i pourazowa – metody fiksacji wszczepu wtórnego

Secondary Intraocular Lens Implantation in Postoperative and Posttraumatic Aphakia

Dariusz Haszcz 1 , Agnieszka Kalinowska 1 , Katarzyna Michalska-Małecka 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Anselm G. Juenemann 3 , Robert Rejdak 1

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
3 Klinika Okulistyki Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anselm G. Juenemann


Summary: There are many procedures to correct aphakia in patients with history of trauma or previous complicated cataract surgery. The surgical procedure depends on the capsular support presence or iris condition. Intraocular lens implantation into the ciliary sulcus implantation is the best choice with the presence of adequate capsular support. However, in cases of aphakia secondary to complicated cataract surgery, capsular support may be usually absent. In these cases there are several surgical options to correct the aphakia including intrascleral fixation, angle-supported anterior chamber lenses, anterior chamber or retropupillary irisclaw intraocular lenses. Eye status as well as surgeon’s experience determines the procedure of choice.

Słowa kluczowe: bezsoczewkowość, fiksacja śródtwardówkowa, iris-claw, wszczep wtórny.

Keywords: aphakia, scleral fixation, iris-claw, intraocular lens implantation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI