Wydanie 3/2008
str. 51

Przerzut niedrobnokomórkowego raka płuc do gałki ocznej - opis przypadku

Intraocular Metastasis of Non-small Cell Lung Cancer - Case Report

Joanna Sempińska-Szewczyk, Joanna Major-Gralec, Radosław Kaźmierczak

Oddział Okulistyczny Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Ordynator: dr n. med. Joanna Sempińska-Szewczyk


Summary: The most common form of intraocular malignancy is metastatic cancer to the uvea. The primary tumors that account for majority of uveal metastasis are breast cancer in women and lung cancer in men. Local tumor control can be managed with chemotherapy, radiotherapy and surgery, but systemic prognosis is generally poor because of the disseminated stage of the malignant disease. The aim of the study is to present a case of 75-years old male patient with intraocular metastatsis of non-small cell lung cancer.

Keywords: metastasis, non-small cell lung cancer, uvea, orbit.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI