Wydanie 3/2017

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Dyrektor Wydawnictwa/ Publishing House Director:
Elżbieta Bielecka

Wydawca/ Editor:
OFTAL Sp. z o. o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres redakcji/ Editorial Office:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./ fax: tel./fax 22 670-47-40,
22 511-62-00 w. 6245
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Dystrybucja i promocja: Oftal Sp. z o.o.
Distribution and promotion by Oftal Sp. z o.o.

Skład/ Computer composing: ARW QLCO.
Druk/ Printing: REGIS

wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/
Primary version (reference one) of the journal is a paper issue

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Patologie rozwojowe soczewki (str. 7 - 10)
Klaudia Lewandowska 1 , Aleksandra Koszewska-Kołodziejczak 1 , Grażyna Malukiewicz 1 , Bartłomiej J. Kałużny 1,2 , Waldemar Błoch 2

Developmental Abnormalities of the Lens
Wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe – przegląd piśmiennictwa (str. 11 - 14)
Irena Topolska-Śmiałowska, Aleksandra Pośpiech-Żabierek, Michał Wilczyński

Multifocal Intraocular Lenses – Current Literature Review
Wybrane metody korekcji astygmatyzmu w czasie operacji fakoemulsyfikacji – przegląd piśmiennictwa (str. 15 - 19)
Marta P. Wiącek, Monika Modrzejewska

Selected Methods of Astigmatism Correction During Phacoemulsification – Literature Review
Powikłania śródoperacyjne fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji (str. 20 - 23)
Anna Uliasz 1 , Agnieszka Wilk 1 , Aneta Lewicka-Chomont 1

Intraoperative Complications of Phacoemulsification Cataract Surgery in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
Zmiany w topografii rogówki po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej w zależności od stopnia zaawansowania zespołu suchego oka (str. 24 - 28)
Ewa Kurzak 1,2 , Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Changes in Corneal Topography after Cataract Phacoemulsification with Intraocular Lens Implantation in Correlation to Dry Eye Syndrome Severity
Dokładność metod kalkulacji mocy soczewek wewnątrzgałkowych implantowanych do gałek ocznych o długości nieprzekraczającej 22,0 mm (str. 29 - 31)
Wiktor Stopyra

Accurate Intraocular Lens Power Calculation Formulas for Eyeballs with the Axial Length Smaller than 22.0 mm
Ocena zmiany jakości życia pacjentów po niepowikłanej operacji usunięcia zaćmy – analiza na podstawie Kwestionariusza Funkcji Wzrokowych (Visual Function Questionnaire VFQ-25) (str. 32 - 36)
Magdalena Kupis 1 , Aleksandra Paturej 1 , Klaudia Cierlicka 1 , Piotr Maciejewicz 2 , Dorota Kopacz 2

The Evaluation of Quality of Life Changes in Patients Undergoing Non-complicated Cataract Surgery – Analysis Based on Visual Function Questionnaire VFQ-25
„Jakość życia w medycynie” – definicja i metody jej oceny (str. 37 - 39)
Klaudia Cierlicka 1 , Magdalena Kupis 1 , Aleksandra Paturej 1 , Piotr Maciejewicz 2 , Dorota Kopacz 2

„Quality of Life in Medicine” – Method Definition and it’s Evaluation
Współczesne spojrzenie na problem zaćmy u pacjentów leczonych operacyjnie z powodu chorób witreoretinalnych i jej terapię (str. 40 - 42)
Ewelina Cisek 1,2,3,4 , Mariusz Spyra 3,4 , Agnieszka Cisek 2,3,4 , Robert Rejdak 1 , Stanisław Orkisz 3 , Jerzy Mackiewicz 5

Current Views on Cataract Problem and Therapy in Patients with Vitreo-retinal Diseases
Nowoczesne koncepcje w teorii akomodacji i prezbiopii (str. 43 - 48)
Mariusz Spyra 1 , Agnieszka Cisek 2 , Ewelina Cisek 2 , Ewa Mrukwa-Kominek 3

New Concepts in Accommodation and Presbyopia Theory
Metronidazol i olejek z drzewa herbacianego – właściwości i zastosowanie w leczeniu nużycy (str. 49 - 54)
Marek Sosnowski, Ewa Mrukwa-Kominek

Metronidazole and Tea Tree Oil – Properties and Use in Demodecosis Treatment
Zespół suchego oka u chorych na cukrzycę (str. 55 - 58)
Dominika Wróbel-Dudzińska, Ewa Kosior-Jarecka, Tomasz Żarnowski

Dry Eye Syndrome in Patients with Diabetes Mellitus
Suplementacja diety luteiną i zeaksantyną u chorych na zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (str. 59 - 62)
Jakub Harwacki

Lutein and Zeaxanthin Supplementation in Patients with Age-related Macular Degeneration

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI