Wydanie specjalne kwiecień 2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Zależność pomiędzy centralną grubością rogówki a ciśnieniem wewnątrzgałkowym
Ewa Langwińska-Wośko, Zbigniew Kiciak, Mariusz Rowiński, Wojciech Kołodziejczyk

Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta
Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Piotr Tesla, Anna Zaleska

Skuteczność Xalatanu w jaskrze z trudno regulującym się ciśnieniem - obserwacje własne
Halina Semeniuk, Anna Klemarczyk, Jolanta Gawrońska, Anna I. Borucka, Anna Zaleska

Chirurgiczne leczenie krwotocznego odłączenia naczyniówki po operacjach przeciwjaskrowych u dzieci
Dorota Klimczak-Ślączka, Marek E. Prost

Przydatność Heidelberg Retina Tomograph w ocenie względnej wysokości warstwy włókien nerwowych w jaskrowym uszkodzeniu głowy nerwu wzrokowego
Wanda Romaniuk, Małgorzata Nita, Henryk Kozioł, Joanna Markowska, Grażyna Piłka

Odłegłe wyniki po fakotrabekulektomii
Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł, Mariusz Fronczek, Mariola Dorecka, Krzysztof Muskalski

Skuteczność trabekulektomii w oczach po keratoplastyce drążącej
Edward Wylęgała, Wanda Romaniuk

Ocena parametrów przepływu krwi w tętnicy środkowej siatkówki i tętnicach rzęskowych tylnych krótkich u chorych na jaskrę leczonych metodą trabekulektomii
Renata Zalewska, Andrzej Stankiewicz, Ewa Proniewska-Skrętek, Zofia Mariak, Andrzej Ustymowicz, Andrzej Mikita, Irena Bernacka

Porównanie skuteczności leczenia latanoprostem ze skojarzoną terapią timololem i pilokarpiną w zakresie obniżania ciśnienia śródgałkowego u chorych na jaskrę pierwotną kąta otwartego lub nadciśnienie oczne - polskie badania wieloośrodkowe
Krystyna Czechowicz-Janicka, Tadeusz Kęcik, Jerzy Szaflik, Małgorzata Krajewska, Barbara Terelak-Borys, Joanna Ciszewska, Mirosław Żydecki, Grażyna Broniek, Danuta Zawadzka

Polsko, nie ślepnij !
Krystyna Czechowicz-Janicka

Zastosowanie tonometru pneumatycznego POBF do oceny hemodynamiki gałki ocznej
Mikołaj Krajewski, Wojciech Skowroński

Jaskra pierwotna z zamykającym się kątem przesączania - kiedy podejrzewać, rozpoznawać i leczyć
George L. Spaeth

Uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego jako prognostyczna i terapeutyczna wskazówka podczas leczenia pacjentów z jaskrą
George L. Spaeth, S. Hwang, M. Gomes

Obecne i przyszłe cele terapii jaskry. Perspektywy dotyczące kontroli ciśnienia wewnątrzgałkowego, przepływu krwi oraz neuroprotekcji
William C. Stewart

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI