Wydanie 2/2004

Zastosowanie metod cyfrowych w diagnostyce angiograficznej

Digital imaging technology in fundus angiography

Maria A. Paćkowska1, Izabella Skórska2, Dariusz Kęcik1, Maciej Domosławski1

1Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Kęcik
2Oddział Okulistyczny Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. Izabella Skórska


Summary: Ophthalmic imaging technology has revolutionized fundus examination. Conversion from film-based photography to digital images (ncluding ICG, High Speed Angiography, 3- dimensional Angiography, Scanning Laser Ophtalmoscopy) has evolved slowly but progressively in the past decade. Currently available systems have contributed significantly to our understanding of the pathophysiology and treatment of various retinal diseases.

Keywords: digital fluorescein angiography, digital indocyanine angiography, confocal scanning laser ophthalmocsope (SLO), Heidelberg Retina Angiograph (HRA).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI