Wydanie 2/2012
str. 52

Ocena parametrów badania GDx VCC u pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane oraz ich korelacja ze stanem klinicznym – wstępna obserwacja

GDx VCC Parameters Measurement Evaluation in Patients with Multiple Sclerosis and Their Correlation with Clinical Condition – Initial Findings

Dorota Białas-Niedziela1, Agnieszka Lach2, Dariusz Kęcik1, Marzena Maciągowska2, Adam Stępień2

1 Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Dariusz Kęcik, prof. nadzw. UW
2 Klinika Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień


Summary: Purpose: The purpose of this research was to assess the parameters of GDx VCC examination in patients with multiple sclerosis and to find correlation between visual and clinical condition.
Participants: There were 49 patients examined with definite MS (98 eyes). Their average age was 34.1 years (range: 19–53 years). The average evolution time of the disease since diagnosis was 50.53 months (range: 1 month – 180 months), with different intensification of the disease (EDSS 0-6). The average score obtained in the EDSS neurological disability scale was 2.11. Twenty-eight patients have history of optic neuritis.
Results: In MS patients axonal loss in ganglion cells can be detected with GDx. There is the relation between optic neuritis and average TSNIT and NFI. We didn't find the correlation between GDx parameters and clinical condition and disease time. Conclusions: Measurements of RFNL thickness performed using scanning laser polarimetry with variable corneal compensation prove visual pathway axonal loss in MS. These results confirm the validity of RFNL thickness as a marker of axonal degeneration and justify the use of these techniques in monitoring visual condition in patients with MS. The digital imaging analysis techniques could be useful for researching the progression of MS and for treatment monitoring.

Słowa kluczowe: skaningowy laser polarymetryczny, stwardnienie rozsiane, zapalenie nerwu wzrokowego.

Keywords: scanning laser polarimetry, multiple sclerosis, optic neuritis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI