Wydanie 3/2012
str. 9

Etiologia stożka rogówki i molekularne aspekty choroby – aktualny stan wiedzy

Etiology of Keratoconus – Current State of Knowledge

Justyna A. Karolak1,2, Jacek P. Szaflik3, Marzena Gajęcka1,2

1 Zakład Mutagenezy Środowiskowej Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Nowak
2 Katedra i Zakład Bakteriologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: dr hab. Marzena Gajęcka, prof. UM
3 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Keratoconus is degenerating disorder of the eye which results in the conical shape and the progressive thinning of the cornea and represents a major cause of corneal transplantations in developed countries. Keratoconus is a complex disease with multifactorial etiology. Despite extensive studies, the specific mechanisms underlying the development of keratoconus and its relationship to inheritance or environment remain not fully understood.

Słowa kluczowe: stożek rogówki, etiologia, genetyka, czynniki środowiskowe, stres oksydacyjny, apoptoza.

Keywords: keratoconus, etiology, genetics, environmental factors, oxidative stress, apoptosis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI