Wydanie 3/2012
str. 25

Keratoplastyka tektoniczna w leczeniu zaburzeń powierzchni oka

Tectonic Keratoplasty in Ocular Surface Disorders Treatment

Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz, Dariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik


Summary: Descemetocele, corneal perforation or kerato- and scleromalacia are severe eye disorders which may lead to ocular wall disruption. Tectonic keratoplasty describes techniques (penetrating and anterior lamellar grafts, sclero-corneal patches, epikeratoplasty) which reconstruct eye surface or are biological patches to give time for topical and systemic treatment.

Słowa kluczowe: keratoplastyka tektoniczna, epikeratoplastyka, przeszczepy drążące, przeszczepy warstwowe.

Keywords: tectonic keratoplasty, epikeratoplasty, penetrating keratoplasty, lamellar keratoplasty.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI