Wydanie 3/2012
str. 36

Operacje łączone z wykorzystaniem keratoprotezy czasowej w chirurgicznym leczeniu urazów gałki ocznej

Combined Procedures Using Temporary Keratoprosthesis in Surgical Treatment of Ocular Trauma

Robert Rejdak1,2, Magdalena Futyma2, Dariusz Haszcz1, Małgorzata Szkaradek2, Wesam Taslaq2

1 Klinika Okulistyki Ogólnej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Robert Rejdak
2 Oddział Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie
Kierownik: lek. med. Aneta Lewicka-Chomont


Summary: Severe ocular trauma is still a tremendous challenge for ophtalmologic surgeons. Corneal defects can delay the performance of vitreoretinal surgery what increases the risk of serious complications. Pars plana vitrectomy combined with temporary keratoprosthesis use is a surgical procedure used in patients who had undergone severe ocular trauma complicated with corneal opacification and vitreoretinal disorders and allows earlier intervention. This article presents currently available keratoprostheses types and their application prospects.

Słowa kluczowe: keratoproteza czasowa, urazy gałki ocznej, witrektomia.

Keywords: temporary keratoprosthesis, ocular trauma, par plana vitrectomy.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI