Wydanie 3/2012
str. 39

Porównanie pomiarów grubości rogówki u osób dorosłych za pomocą pachymetru Pacline Optikon oraz OCT Visante

Corneal Thickness Measurements Comparison in Adults Using Pacline Optikon and OCT Visante Pachymeters

Małgorzata Mulak1, Katarzyna Rozmysłowska2, Anna Markuszewska1, Bartłomiej Markuszewski1

1 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło
2 Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
Dziekan: prof. dr hab. Zbigniew Olszak


Summary: Objective: Comparison of corneal thickness measurements using Visante OCT and pachymeter Pacline Optikon.
Material and Methods: The study involved a group of 15 patients (9 males, 6 females) in the age range from 26 to 83 years, without previous history of ophthalmological surgery. For each patient the measurements were performed by Pacline Optikon pachymeter, following with the device for examination of the anterior segment of the eye – Visante OCT, with the aim of verifying the obtained by Visante OCT pachymetric results.
The results: The average measurement obtained with the Pacline Optikon device is 557 ± 35 μm, while the results obtained with the Visante OCT averaged 544 ± 30 µm. Statistical analysis with the division of this group by gender, age, right and left eye shows no significant difference.
Conclusion: The results of measurement obtained from the two devices are directly correlated, but the comparison of mean corneal thickness shows to be statistically different from each other.

Słowa kluczowe: centralna grubość rogówki, OCT Visante, pachymetr Pacline Optikon.

Keywords: central corneal thickness, Visante OCT, Pacline Optikon pachymeter.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI