Wydanie specjalne wrzesień 2012
str. 11

Innowacyjna postać deksametazonu w terapii obrzęku plamki wywołanego niedrożnością naczyń żylnych siatkówki

Innovative Form of Dexamethasone in the Treatment of Macular Edema Following Retinal Vein Occlusion

Iwona Grabska-Liberek, Łukasz Kołodziejski

Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Kierownik: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek


Summary: Ozurdex is a novel technology that has been specially designed for ME treatment associated with a variety of retinal diseases, including RVO. It consists of a novel biodegradable drug-delivery system (DDS) (Dexamethasone Posterior Segment Drug Delivery System) that is administered via intravitreal injection to the eye where it delivers the corticosteroid dexamethasone directly to the retina over a period of up to 6 months.

Słowa kluczowe: niedrożność naczyń żylnych siatkówki, kortykosteroidy, deksametazon, Ozurdex.

Keywords: retinal vein occlusion, corticosteroids, dexamethasone, Ozurdex.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI