Wydanie specjalne wrzesień 2012
str. 13

Zastosowanie Ozurdexu w leczeniu obrzęku plamki wtórnego do zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki – opis przypadku

Ozurdex Use in the Treatment of Macular Edema Secondary to Branch Retinal Vein Occlusion – a Case Report

Magdalena Ulińska

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the paper is to present outcomes of macular edema secondary to retinal vein occlusion when treated with Ozurdex intravitreal injections. In our department so far Ozurdex has been given to three patients with this disease. I am presenting the case with the longest follow-up period. The patient with macular edema secondary to branch retinal vein occlusion received one injection of Ozurdex. We observed a quick and evident improvement. Visual acuity changed from 5/12 to 5/6 and macular edema in OCT disappeared. We observed an increase in intraocular pressure, which was successfully treated with topical acetazolamid. Concluding, in this case Ozurdex was efficient and fairly safe.

Słowa kluczowe: iniekcje doszklistkowe, zakrzep żylny siatkówki.

Keywords: intravitreal injections, retinal vein occlussion.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI