Wydanie specjalne wrzesień 2012
str. 16

Zastosowanie doszklistkowego implantu deksametazonu (Ozurdexu) w leczeniu przewlekłego obrzęku plamki w przebiegu niedrożności naczyń żylnych siatkówki

Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) in the Treatment of Chronic Macular Edema in Patients with Retinal Vein Occulsion

Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon

Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedry Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Colegium Medicum w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon


Summary: Retinal vein occlusion (RVO) is one of the most common cause of vision deterioration in patients with retinal vascular diseases. Retinal vessels occlusion leads to blood flow reduction, local hypoxia and vascular endothelium damage which results in retinal oedema. Chronic macular oedema (CMO) is one of the commonest cause of visual damage in patients with presumed RVO. The paper presents two patients with RVO treated with biodegradable intravitreal dexamethasone implant which may represent a novel method of management in these difficult cases.

Słowa kluczowe: doszklistkowy imlant deksametazonu, obrzęk plamki, niedrożność naczyń żylnych siatkówki.

Keywords: dexamethasone intravitreal implant, macular edema, retinal vein occlusion.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI