Wydanie specjalne wrzesień 2012
str. 21

Zastosowanie biodegradowalnego doszklistkowego implantu deksametazonu w nieinfekcyjnym zapaleniu błony naczyniowej

Biodegradable Intravitreal Dexamethasone Implant in the Treatment of Noninfective Uveitis

Anna Turno-Kręcicka, Karolina Czajor

Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło


Summary: Biodegradable dexamethasone implant Ozurdex was sucsessfully used in the treatment of cystoid macular edema in 3 eyes with noninfectious posterior uveitis. We obtain quick improvement in macular morphology accesed using optic coherent tomography. Visual acuity depended on the macular functional condition and was associated with cystoid macular edema duration before effective treatment.

Słowa kluczowe: nieinfekcyjne zapalenie błony naczyniowej, obrzęk torbielowaty plamki, implant deksametazonu.

Keywords: noninfectious uveitis, cystoid macular edema, dexamethasone implants.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI