Wydanie 4/2012
str. 23

Zaćma u pacjentów ze schorzeniami metabolicznymi

Cataract in Patients with Metabolic Diseases

Emilia Borcz1, Monika Sarnat2, Sabina Sapeta2, Ewa Mrukwa-Kominek2,3

1 Oddział Okulistyczny Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach Kierownik: dr n. med. Piotr Rusek
2 Oddział Okulistyki Dorosłych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk
3 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: The majority of observed cataract cases are age-related, due to the prolongation of life expectancy, but human lens opacifications often reflect the general condition of the body. Cataract cases associated with systemic metabolic disorders are extremely rare. The vast majority of those cases are of interest to pediatric ophthalmologist, however the general ophthalmologist should also be aware of them. The morphology, time of development and inheritance of lens opacification along with systemic features, may indicate the etiology of the disease. Thus accelerates inception of the treatment and improves prognosis. Delayed detection of the disorder often leads to irreversible changes, that concern not only visual acuity, but even might be life-threatening.

Słowa kluczowe: zaćma metaboliczna, choroby metaboliczne, zaćma wrodzona, objawy oczne.

Keywords: metabolic cataract, metabolic diseases, congenital cataract, ocular symptoms.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI