Wydanie 4/2012
str. 35

Patogeneza retinopatii wcześniaków

Pathogenesis of Retinopathy of Prematurity

Elżbieta Jarosławska, Monika Jasielska, Jerzy Mackiewicz

Klinika Chirurgii Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz


Summary: Retinopathy of prematurity (ROP), an ocular disease characterized by the onset of vascular abnormalities in the developing retina, is the major cause of visual impairment and blindness in premature neonates. Progress in neonatal medicine helps save the life of increasingly more neonates with extremely low birthweight. It is understood that low birth weight and low gestational age are significant contributors to ROP. The pathologies are characterized by arrest in normal retinal vascular development associated with microvascular degeneration. ROP progresses trough two phases: vaso-obliteration and neovascularization. Numerous factors participate in ROP genesis.

Słowa kluczowe: retinopatia wcześniaków, ROP, patogeneza.

Keywords: retinopathy of prematurity, ROP, pathogenesis.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI