Wydanie 4/2012
str. 38

Występowanie retinopatii wcześniaczej – przegląd piśmiennictwa

Prevalence of Retinopathy of Prematurity – Literature Review

Monika Modrzejewska1, Hanna Grabek-Kujawa1, Alicja Zdanowska2

1 Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, prof. nadzw. PUM 2Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Łokietka”
Kierownik: lek. med. Alicja Zdanowska


Summary: Retinopathy of prematurity (ROP) is a proliferative retinal disease, which affects premature newborns. Injured retina may cause vision acuity deterioration or even lead to complete and irreversible vision loss.
Aim of the article was to present frequency of ROP occurrence in the world basedon the information and data included in already published articles and reviews connected with the incidence of each clinically active stage of ROP. Review of the literature was done in search engines such as Medline, Pub-Med using the following key words: retinopathy of prematurity, ROP incidence, ROP epidemiology, ophthalmic screening of newborns.

Słowa kluczowe: retinopatia wcześniacza, częstość występowania retinopatii wcześniaków w Polsce i na świecie.

Keywords: retinopathy of prematurity, frequency of retinopathy of prematurity incidence in Poland and in the world.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI