Wydanie 4/2012
str. 64

Rola terapii anty-VEGF w leczeniu schorzeń okulistycznych u dzieci

The Role of Anti-VEGF Therapy in Pediatric Ocular Diseases Treatment

Anna Jędruch, Antoni B±k

Oddział Okulistyczny Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie
Ordynator: dr n. med. Antoni B±k


Summary: Anti-VEGF therapy revolutionized treatment of ocular diseases such as neovascular age-related macular degeneration and other retinal vascular diseases including proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema, central and branch retinal vein occlusion. Anti-VEGF agents might be an effective option in the treatment of pediatric ocular diseases. However, the safety of anti-VEGF use in small children is a matter of controversy and large studies are needed to assess it.

Słowa kluczowe: VEGF, czynnik wzrostu ¶ródbłonka naczyniowego, terapia anty-VEGF, bewacizumab, ranibizumab, pegaptanib, aflibercept, retinopatia wcze¶niacza, schorzenia siatkówki u dzieci.

Keywords: VEGF, vascular endothelial growth factor, anti-VEGF therapy, anti-VEGF agents, bevacizumab, ranibizumab, pegaptanib, aflibercept, retinopathy of prema­tu­rity, ROP, pediatric retinal diseases.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI