Wydanie 4/2012
str. 66

Ocena skuteczności lewofloksacyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek u niemowląt

Effectiveness of Levofloxacin Therapy in Bacterial Conjunctivitis in Infants

Michał Szumiński, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Danuta Sielicka

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Aim: To evaluate bacteriology of mucopurulent discharge and response to monotherapy with 0.5% levofloxacin in conjunctivitis and congenital nasolacrimal duct obstruction in infants.
Patients and Methods: 154 samples from the conjunctival sac were obtained from 92 children with bacterial conjunctivitis, of which 35 also had nasolacrimal duct obstruction. The cultures were incubated and the infectious agents isolated. Children with simple conjunctivitis were treated with 0.5% levofloxacin Q2h for 2 days (except night hours) and then QID for 7 days. Control samples were taken 10 days after treatment initiation.
Results: Cultures were positive for bacteria from 140 samples (90.9%). 158 isolates of 9 different organisms were found. 140 Gram-positive isolates were recovered, representing 88.6% of all isolates. The most common bacterial species was Streptococcus pneumonia, which accounted for 20.3% of all isolates. Gram-negative bacteria were recovered from 18 samples (11.4%). The predominant Gram negative bacterium was Hemophilus influenza. Monotherapy with levofloxacin was successful in 93.5%.
Conclusions: Bacterial conjunctivis, even associated with nasolacrimal duct obstruction can be managed with highest effectiveness with 0.5% levofloxacin.

Słowa kluczowe: bakteryjne zapalenie spojówek, lewofloksacyna, niemowlęta.

Keywords: bacterial conjunctivitis, levofloxacin, infants.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI