Wydanie 4/2012
str. 68

Ocena struktury siatkówki i naczyniówki u dzieci ze szczeliną błony naczyniowej i siatkówki za pomocą optycznej koherentnej tomografii o wysokiej rozdzielczości

Retinal and Choroidal Structure Assessment in Children with Chorioretinal Colobomas Using High Resolution Optical Coherence Tomography

Danuta Sielicka1, Michał Szumiński1, Alina Bakunowicz-Łazarczyk1, Renata Posmyk2

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
2 „Genetics” – Podlaskie Centrum Genetyki Klinicznej
Kierownik: dr n. med. Ryszard Leśniewicz


Summary: Coloboma is a congenital defect involving different structures of the eyeball: iris, lens, ciliary body, retina, choroid and optic disc. It is caused by defective closure of the optic cleft during gestination.
Objective: To describe the features of chorioretinal colobomas evaluated by optical coherence tomography.
Material and Methods: Clinical examination and OCT scaning in 18 eyes of 12 children aged from 3 to 18 years (2 females, 10 males) with unilateral and bilateral colobomas.
Results: Unilateral coloboma was found in 6 patients and bilateral form was also detected in 6 individuals. OCT showed sudden transition into intercalary membrane (ICM) in 3 eyes and gradual transition in 6 eyes. Both kinds of transitions were detected in 5 eyes. Retinoschisis in the ICM was found in 2 patients and serous macular detachment was present in 5 cases. Conclusions: High resolution OCT allows precise assessment of choroidal and retinal structure and identification of the pathology of coloboma margin and subclinical retinal detachment.

Słowa kluczowe: coloboma, SOCT, children.

Keywords: szczelina naczyniówki i siatkówki, SOCT, dzieci.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI