Wydanie 4/2012
str. 78

Propranolol w leczeniu wczesnodziecięcych guzów naczyniowych oczodołu – obserwacje własne

Propranolol Use in Infantile Orbital Haemangiomas Treatment – Own Observations

Anna Niwald1, Mirosława Grałek1, Beata Orawiec1, Małgorzata Lewandowska2, Przemysław Przewratil3

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Pediatrii Zabiegowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: dr hab. n. med. Anna Niwald
2 Zakład Patomorfologii i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Józef Kobos
3 Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ewa Andrzejewska


Summary: For several years in the treatment of infantile orbital haemangiomas, propranolol is used, administered orally.
Purpose: The aim of the study was to evaluate effectiveness of propranolol in the treatment of infantile orbital haemangiomas, based on own observations.
Material and Methods: We present case series of 10 girls with potentially vision-threatening of infantile orbital haemangiomas, remaining between 2010 and 2012 under the care of the Department of Paediatric Ophthalmology and Department of Surgery and Oncology, University Hospital No. 4 Medical University of Lodz. The age of children at the time of the treatment commenced ranged from 1 month to 12 months. The study included evaluation of the external eye, mobility and placement of the eye, refraction, and anterior and posterior section of the eye. We collected data on location, size, and colour of the lesions. Clinical studies were supplemented by research in the field of diagnostic imaging. Patients were assessed by paediatrician and cardiologist for any contraindications to propranolol use before treatment. In one infant during the treatment the eyelid and orbit tumour was partly excised. Propranolol was used at a dose of 1–3 mg/kg/day on average of 15. 5 months.
Results: Following the treatment with propranolol in all children clinical symptoms decreased, in some of them hemangiomas disappeared. Imaging studies confirmed the regression of vascular lesions, and reduced tumour mass in orbit.
Conclusions: Propranolol is a drug effective in infantile orbital haemangiomas treatment. It causes clinical symptoms regression and tumour proliferative phase transition in the phase of regression. The therapy is safe in paediatric patients, it caused no adverse effects, however, requires a multidisciplinary medical care.

Słowa kluczowe: guzy naczyniowe oczodołu, niemowlęta, objawy, diagnostyka, leczenie, propranolol.

Keywords: orbital haemogiomas, infants, symptoms, diagnosis, treatment, propranolol.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI