Wydanie 4/2012
str. 81

Ocena pojedynczego widzenia obuocznego po leczeniu operacyjnym zeza u najmłodszych dzieci w wieku 2–3 lat

Assessment of Binocular Vision following Strabismus Surgery in the Group of the Youngest Children at the Age from 2 to 3 Years

Elżbieta Markowska, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Purpose: To evaluate degree of binocular vision in children after strabismus surgery.
Material and Methods: The studied group comprised 70 patients at the age from 2 to 3 years: 6 children with exotropia of the both eyes, 17 patients with esotropia of the one eye and 47 children with esotropia of the both eyes. After surgery the binocular vision using many stereopsis tests was evaluated in all patients.
Results: In our research we have achieved single binocular vision in 49 children (70%). The best results showed children with a small primary angle of deviation (76%) – range from 10° to 20°.
Conclusions: Early strabismus surgery facilitates the development of single binocular vision in children.

Słowa kluczowe: pojedyncze widzenie obuoczne, dzieci, operacja zeza.

Keywords: binocular vision, children, strabismus surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI