Wydanie 1/2013
str. 15

Jaskra pierwotna wrodzona – diagnostyka i leczenie

Primary Congenital Glaucoma – Diagnosis and Therapy

Maria Formińska-Kapu¶cik1,2, Bogumiła Wójcik-Niklewska2, Erita Filipek1,2, Krzysztof Wilczyński3

1 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapu¶cik
2 Oddział Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapu¶cik
3 Studenckie Koło Naukowe Katedry i Kliniki Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Opiekun naukowy SKN: dr hab. n. med. Dorota Pojda-Wilczek


Summary: Primary congenital glaucoma is an uncommon disease characterized by developmental abnormalities in anterior chamber angle causing intraocular pressure elevation. It is potentially sight-threatening. We present diagnosis and therapy of the primary congenital glaucoma.

Słowa kluczowe: jaskra, woloocze, jaskra dziecięca, pierwotna jaskra wrodzona.

Keywords: glaucoma, buphthalmus simplex, childhood glaucoma, primary congenital glaucoma.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI