Wydanie 1/2013
str. 22

Psychologiczne aspekty diagnostyki i leczenia przewlekłych chorób oczu na przykładzie jaskry u dzieci i młodzieży

Psychological Aspects of Diagnostics and Treatment of Chronic Ocular Diseases in Children and Adolescent on Glaucoma Example

Janusz Czajkowski

II Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski


Summary: The author describes evolution in ideas and opinions on chronically sick individuals management. Special attention is paid on inseparability of body and psychic in bio-psycho-social model assumptions. The author describes it based on glaucoma in children and adolescents, emphasising specificity in management in that age group. He also considers role of the family, its’ members and close ones, not forgetting important role played by health care professionals and clinical psychologists.

Słowa kluczowe: przydatność zasad psychologii, dignostyka i leczenie jaskry u dzieci.

Keywords: psychology rules applicability, glaucoma diagnosis and treatment in children.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI