Wydanie 1/2013
str. 46

N-acetylokarnozyna – nowy lek, nowe nadzieje na zapobieganie powikłaniom ocznym cukrzycy

N-acetylcarnosine – New Drug, New Hope for the Prevention of Diabetes-related Ocular Complications

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Monika Sarnat1,2, Łukasz Drzyzga2

1 Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: N-acetylcarnosine (NAC), which is a prodrug of carnosine, is resistant to hydrolysis by the enzyme carnosinase. Thanks to this feature more amount of active carnosine penetrates into aqueous humor, where provide stronger antioxidant activity than non-acylated carnosine.
NAC administered topically in the form of eye drops may prevent diabetic related ocular complications such as cataract, retinopathy, central retinal vein occlusion, central retinal artery occlusion and neovascular glaucoma.

Słowa kluczowe: N-acetylokarnozyna, cukrzyca, zaćma, retinopatia cukrzycowa, objawy oczne.

Keywords: N-acetylcarnosine, diabetes, cataract, diabetic retinopathy, ocular symptoms.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI