Wydanie 1/2013
str. 88

Wyrównanie krótkowzroczności u dzieci

Methods of Myopia Correction in Children

Monika Oziębło-Kupczyk, Dorota Średzińska-Kita, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk


Summary: Myopia is a refractive error of the eye. There are no general rules or intervention with decrease myopia progression in children. Myopic anisometropia induces anisoiconia leading to deep amblyopia. The management includes use of spectacles, rigid or soft contact lenses, orthokeratology and surgical treatment like laser refractive surgery, posterior phakic chamber lens implantation. Spectacles remain a golden standard, as well as soft contact lenses, especially in cases where prevention of amblyopia due to anisometropia is crucial. In all surgical methods long term follow-up observations are necessary.

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, soczewki kontaktowe, ortokeratologia, anizometropia, chirurgia refrakcyjna.

Keywords: myopia, contact lenses, orthokeratology, anisometropia, refractive surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI