Wydanie 4/2004

Metody nieinwazyjnej oceny i rejestracji ciała szklistego. Część II. Zastosowanie ultradźwięków i interferometrii laserowej

Part II. Ultrasound and Optic Coherence Tomography applications. Non-invasive methods of vitreous body examination and registration

Joanna Ciszewska1, Jan Kasprzak1, Ewa Karwacka1, Dariusz Litwin2, Dariusz Kęcik1, Andrzej Jankowski1

1Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik: prof. ndzw. dr hab. med. Dariusz Kęcik
2Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
Dyrektor: dr Marek Daszkiewicz


Summary: The methods of elementary vitreous evaluation using optical devices and patient self control proposed by Litwin were presented in part I. But in some cases the results of clinical examination can be unequivocal. The photographic registration is difficult and needs high professional qualifications. The objective methods like ultrasound examination based on reflection of ultrasound wave from denses structures and optical coherence tomography (OCT) complete the vitreous body observation. The ultrasound method permits to achive the section through whole vitreous in different projections and to show i. e blood clots, fibrine, posterior detachment, retinal operculum, foreign bodies- its localization and mobility. The easy registration is the advantage of this examination. The optical coherence tomography (OCT) shows, first of all, the state of vitreous body, (i. e. adherence), in posterior pole. It is possible to visualize the deepest parts of vitreous too. The results of examination can be easily registrated and used for further analysis. Ultrasounds and optical laser interferometry (OCT) are the valuable complementation for optical rutine methods of vitreous body evaluation.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI