Wydanie 4/2004

Niedomykalność szpary powiekowej w przebiegu porażenia nerwu VII po usunięciu guza kąta mostowo-móżdżkowego - opis przypadku

Lagophtalmos as a complication of a facial nerve palsy after removal of acoustic neurinoma - case report

Anna Otto, Aneta Paćkowska, Mariusz Kęcik

Katedra i Klinika Okulistyki I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Kierownik: prof. ndzw. dr hab. med. Dariusz Kęcikpowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI