Wydanie 4/2004

Palenie tytoniu a AMD

Age-related macular degeneration and cigarette smoking

Magdalena Homziuk, Lucyna Łuksza, Marta Nowakowska-Klimek

Katedra i Klinika Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku Kierownik: prof. dr hab. med. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewiczpowrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI