Wydanie specjalne październik 2013
str. 9

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatów Demoxoft Lipożel i Demoxoft stosowanych u chorych na nużeńcowe zapalenie brzegów powiek – wyniki wstępne

Evaluation of Demoxoft Lipogel and Demoxoft Solution Efficacy and Safety in Patients with Demodex Blepharitis – Preliminary Results

Małgorzata Krajewska1, Jaromir Wasyluk1,2, Aleksandra Sędzikowska3, Beata Roman4, Emilia Jaremko4, Maciej Osęka5

1 Centrum Okulistyczne OPTIMUM w Warszawie
2 Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Prost
3 Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. biol. Barbara Grytner-Zięcina
4 Verco Sp. z o.o. w Warszawie
5 Ofta Sp. z o.o. w Warszawie


Summary: Demodex blepharitis is a significant problem in the daily ophthalmologists practice. Patients with ocular demodecosis have an increased risk of ocular bacterial infections and their complications. Demodex spp. is highly resistant against antibacterial, anti-inflammatory or combined ophthalmic medicines. It is a frequent cause of treatment failure, long-term treatment and the higher risk of side effects. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of combined products Demoxoft Lipogel and Demoxoft Solution in 21 patients with Demodex blepharitis. Efficacy of the formulations was evaluated on the basis of questionnaire and slit lamp examination before and after 2 and 6 weeks of Demoxoft Lipogel and Demoxoft Solution use. Demoxoft Lipogel and Demoxoft Solution led to significant improvement in subjective and objective symptoms of demodex blepharitis, which was accompanied by a reduction in the number of eggs, larval and adult specimens examined under a microscope. During the survey, there were no side effects. Demoxoft Lipogel and Demoxoft Solution are effective and safe for patients with Demodex blepharitis

Słowa kluczowe: nużeniec, brzeg powiek, zapalenie, diagnostyka, leczenie.

Keywords: Demodex, blepharitis, diagnosis, treatment.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI