Wydanie 1/2014
str. 13

Zapalenia rogówki – etiologia i epidemiologia

Keratitis – Etiology and Epidemiology

Grażyna Broniek1, Jacek P. Szaflik1,2, Marta Wróblewska1,3

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Pracownia Epidemiologii Zakażeń Szpitalnych Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: dr hab. n. med. Marta Wróblewska


Summary: Microbial keratitis is being increasingly diagnosed both in hospitalised as well as in out-patients, particularly in contact lens wearers. In temperate climate countries predominating etiological agents are bacteria, less common – fungi. In some patients – particularly immunocompromised – keratitis may result from herpesvirus infection, while picornaviruses and adenoviruses cause epidemic keratoconjunctivitis in otherwise healthy individuals. Keratitis of protozoan etiology, eg. amoebas, is more common in Asia than in Europe.
The most common risk factors for keratitis are trauma, ocular surface disease, contact lens wear and eye surgery, as well as agriculture-based activities of patients.

Słowa kluczowe: zapalenie rogówki, soczewka kontaktowa, uraz oka, chirurgia oka.

Keywords: keratitis, contact lens, ocular trauma, eye surgery.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI