Wydanie 1/2014
str. 30

Współczesne metody postępowania odraczające keratoplastykę w przypadku dokonanych lub zagrażających perforacji rogówki

Current Therapeutic Approaches of Descemetocele and Corneal Perforation Delaying Keratoplasty

Anna Kamińska1,2, Aneta Samul2, Joanna Pawłowska2, Joanna Dobies2, Anna M. Ambroziak1,2,3, Jacek P. Szaflik1,2

1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
3 Zakład Optyki Informacyjnej Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik: dr hab. Rafał Kotyński


Summary: Descemetoceles and perforations are ophthalmic emergencies that require recognition and urgent surgical intervention.
The aim of this review is to report currently available medical strategies for treatment of perforation, which can quickly restore the integrity of the globe to avoid or at least delay keratoplasty until a time when the eye is quiet and corneal transplantation has a better success rate. Depending on the size and location of the corneal perforation, treatment options include contact lenses, glueing, amniotic membrane transplantation, conjunctival transplantation, tarsoraphy and tectonic epikeratoplasty.

Słowa kluczowe: perforation, ulcer, amniotic membrane, tissue adhesive, tectonic epikeratoplasty.

Keywords: infectious keratitis, confocal microscopy, cornea, corneal ulcer.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI