Wydanie 1/2014
str. 44

Stożek rogówki – metody korekcji astygmatyzmu przed zabiegiem keratoplastyki i po zabiegu

Keratoconus – Astigmatism Correction Methods before and after Keratoplasty

Sławomir Kuczkowski1,2,3, Erita Filipek2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska1, Dorota Barchanowska2,3

1 Poradnia Okulistyczna NZOZ Promed w Częstochowie
Kierownik: lek. Sławomir Kuczkowski
2 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapu¶cik


Summary: The aim of the study is to present methods for correcting irregular astigmatism in the keratoconus. Non surgical methods include glasses, soft contact lenses, rigid lenses, piggyback, hybrid lenses, scleral lenses. Surgical methods include cross-linking, intracorneal rings, refractive photokeratectomy, anterior lamellar keratoplasty, epikeratoplasty, penetrating keratoplasty, implantation of artificial lens to anterior and posterior chamber, laser ablation using excimer laser and femtosecond laser incisions. In order to obtain the best visual acuity is various combinations of nonsurgical and surgical methods are also used.

Słowa kluczowe: astigmatism, residual astigmatism, keratoplasty, keratoconus.

Keywords: astigmatism, residual astigmatism, keratoplasty, keratoconus.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI