Wydanie 1/2014
str. 60

Zastosowanie kamery Scheimpfluga, topografii krążków Placido oraz biometrii optycznej w nowej platformie diagnostycznej – Galilei

Use of Scheimpflug Camera, Placido Disc-based Topography and Optical Biometry in the New Diagnostic Platform – Galilei

Wojciech Kołodziejczyk, Jerzy Szaflik

Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The Galilei System (Ziemer Ophthalmic Systems AG) is a modern diagnostic system which makes it possible to perform anterior segment topography, keratometry, pachymetry and interferometric biometry measurements. The combination of all these features in a single ergonomic device facilitates a complete assessment required before cataract and refractive surgery. The high quality of examinations and the precision of measurements result from a combination of a double Scheimpflug analyzer and Placido disc-based to-pography. As distinct from the majority of anterior segment tomography systems which have been used until now, Galilei additionally enables us to per-form optical biometry and, with the usage of appropriate formulas, to asses desired intraocular lens power.

Słowa kluczowe: system Galilei, tomografia przedniego odcinka, topografia z wykorzystaniem krążków Placido, kamera Scheimpfluga, biometria optyczna.

Keywords: Galilei system, anterior segment tomography, Placido – disc based topography, Scheipflug camera, optical biometry.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI