Wydanie 1/2014
str. 66

Wrodzone zaburzenia soczewki u dzieci

Congenital Lens Disorders in Children

Dorota Barchanowska1,2, Erita Filipek1,2, Sławomir Kuczkowski1,2,3, Agnieszka Borkowska-Kuczkowska3, Agnieszka Ptak-Szypuła1,4

1 Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: Dariusz Jorg
2 Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapu¶cik
3 Poradnia Okulistyczna NZOZ Promed w Częstochowie
Kierownik: lek. Sławomir Kuczkowski
4 Katedra i Klinika Okulistyki ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Romaniuk


Summary: Lens is the most important structure in the proper optical system functioning of the human eye. In children, lens disorders are less common than in adults but they result in higher refractive disorders. Dislocation of the lens in children frequently coexists with systemic diseases such as Marfan’s syndrome and homocystynuria. After surgical lens extraction in children, there is a need for long-term visual rehabilitation.

Słowa kluczowe: zaburzenia soczewki, dzieci, zespół Marfana, niedowidzenie, afakia.

Keywords: lens disorders, children, Marfan’s syndrome, amblyopia, aphakia.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE PO¦REDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI