Wydanie 1/2014
str. 75

Chirurgiczna repozycja błony granicznej wewnętrznej siatkówki jako autologiczny opatrunek w leczeniu pełnościennego otworu w plamce

Surgical Inverted Internal Limited Membrane Repositioning as Autologous Dressing for the Treatment of Idiopathic Full Thickness Macular Holes

Jacek Robaszkiewicz1, Urszula Stachowska2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik1

1 Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
2 Oddział Kliniczny Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Ordynator: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, prof. nadzw. UM


Summary: Purpose: The purpose of this study is to compare outcomes of surgical treatment of 3 and 4 stage full-thickness macular holes using inverted internal limiting membrane repositioning and internal limiting membrane peeling.
Material and Methods: 28 eyes of 28 patients underwent surgical treatment using an inverted internal limiting membrane method (Group A) vs. 22 eyes of 22 patients with complete removal of internal limiting membrane from macular region (Group B). We assessed pre and postoperative best corrected visual acuity, and closure of the hole with scanning laser ophthalmoscopy and optical coherence tomography.
Results: 100% flat-closed closure in Group A and 86% flat-closed closure in Group B.
Discussion: Inverted internal limiting membrane repositioning lead to closure of all operated full-thickness macular holes. We obtained statistically significant functional improvement in our patients in group A, comparing to group B.
Conclusions: Inverted internal limiting membrane method as dressing in stage IV macular hole treatment is the more difficult method, however it has better results by achieving full closure of the macular hole and improving visual acuity in study Group A.

Słowa kluczowe: otwór w plamce, witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego, błona graniczna wewnętrzna siatkówki.

Keywords: macular hole, pars plana vitrectomy, internal limiting membrane.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI