Wydanie 1/2014
str. 79

Całkowite krwotoczne odwarstwienie siatkówki w przebiegu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem – opis przypadku

Total Hemorrhagic Retinal Detachement in the Course of Exsudative Age-related Macular Degeneration – Case Report

Urszula Stachowska1, Jacek Robaszkiewicz2, Iwona Grabska-Liberek1,2, Jerzy Szaflik2

1 Oddział Kliniczny Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Ordynator: dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek, prof. nadzw. UM
2 Centrum Mikrochirurgii Oka „Laser” w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: The aim of the study is to present a clinical case of total hemorrhagic retinal detachment in the course of exudative age-related macular degeneration. One of the complications of choroidal neovascularization is subretinal hemorrhage. In the presented case subretinal hemorrhage coexists with retinal detachment lasting three months. Pars plana vitrectomy with removal of neovascular membranes and silicone oil tamponade was performed. With this treatment retinal reattachment and improvement of functional visual acuity from hand movements to 0.05 cc was achieved. Within observed time there were no further episodes of subretinal hemorrhage and visual function was unchanged.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, wylew krwi podsiatkówkowy, krwotoczne odwarstwienie siatkówki, noewaskularyzacja naczyniówkowa.

Keywords: age-related macular degeneration, submacular hemorrhage, hemorrhagic retinal detachment, choroidal neovascularization.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI