Wydanie specjalne czerwiec 2014
str. 5

Zastosowanie afliberceptu (leku Eylea) w terapii postaci wysiękowej zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów nieodpowiadających na dotychczasowe leczenie

Use of Aflibercept (Eylea) in the Treatment of Wet Form of Age-related Macular Degeneration in Patients with Loss of Response to Previous Treatment

Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski

Ośrodek Mikrochirurgii Oka OPTOMED w Katowicach
Kierownik: lek. Piotr Jaworski


Summary: The aim of the study is to present and discuss two cases of patients with neovascular age-related macular degeneration treated with ant-VEGF intravitreal injections, who have experienced the loss of clinical response to previous treatment in a different time period from the therapy initiation, after the positive past experiences.

Słowa kluczowe: ranibizumab, aflibercept, bewacyzumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), neowaskularyzacja naczyniówkowa (CNV), inhibitory czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF), optyczna koherentna tomografia (OCT).

Keywords: ranibizumab, aflibercept, bevacizumab, age-related macular degeneration (AMD), choroidal neovascularization (CNV), anti-VEGF, optical coherence tomography (OCT).


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI