Wydanie specjalne czerwiec 2014
str. 20

Skuteczność afliberceptu (leku Eylea) w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u chorych z niską ostrością wzroku – opis przypadków

The Effectiveness of Aflibercept (Eylea) in Wet Form of Age-related Macular Degeneration Cases with Low Visual Acuity – Case Series

Izabella Wójcicka-Balińska1, Magdalena Ulińska1,2

1 Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Dyrektor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
1 Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik


Summary: Objective: The authors present patients with neovascular age-related macular degeneration with baseline low visual acuity treated with Eylea who achieved significant visual acuity improvement.
Material and Methods: 2 patients (1 female and 1 male) with a sudden unilateral visual acuity deterioration (best corrected visual acuity was 0.01 and 0.05, respectively), underwent basic eye examination and additional diagnostic tests: fluorescein angiography and optical coherence tomography. The active wet form of age-related macular degeneration was diagnosed and both of them had been treated with aflibercept intravitreal injections.
Results: Both of patients achieved improvement in vision to 0.3.
Conclusions: Treatment with aflibercept in active neovascular age-related macular degeneration can cause significant vision improvement even in cases with low baseline visual acuity.

Słowa kluczowe: degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD), Eylea.

Keywords: age-related macular degeneration (AMD), Eylea.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI