Wydanie specjalne czerwiec 2014
str. 27

Ocena skuteczności terapii iniekcjami doszklistkowymi afliberceptu u pacjentów leczonych wcześniej ranibizumabem z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Evaluation of the Aflibercept Intravitreal Injections Effectiveness in Patients Previously Treated with Ranibizumab Due to Wet Form of Age-related Macular Degeneration

Katarzyna Skoczylas-Piechowiak1, Jan Kucharczuk2, Zbigniew Małolepszy1, Marek Kubas3

1Kliniczny Oddział Okulistyczny 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy
Kierownik: lek. Zbigniew Małolepszy
2 Pracownia Chorób Siatkówki Polikliniki 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
Kierownik: dr n. med. Jan Kucharczuk
3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Visco” w Bydgoszczy
Kierownik: dr n. med. Anna Aniukiewicz-Kubas


Summary: Treatment of wet age-related macular degeneration is a long process that usually requires repeated intravitreal injections. Previous studies indicate that response to treatment for each patient is different thus the determination of the optimum dose and the number of injection is individual issue. The aim of the study is to evaluate the efficacy of aflibercept intravitreal injections for patients with persistent neovascular age-related macular degeneration, despite the earlier therapy with at least three ranibizumab intravitreal injections. The study shows that treatment with aflibercept is more effective than previous treatment with ranibizumab for some patients. The central retinal thickness after the first injection of aflibercept improved by 64.4 µm in comparison with central retinal thickness after treatment with ranibizumab. The improvement of central retinal thickness occurred in 70% of patients after a single dose of aflibercept. In about 26% of the patients the visual acuity improvement of at least 1 Snellen line is observable and for approximately 13% deteriorated of 1 line. Further studies are required to evaluate the efficacy of aflibercept treatment, but authors preliminary research shows that aflibercept can be used as an alternative treatment for patients who are nonresponder to ranibizumab.

Słowa kluczowe: iniekcje doszklistkowe, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), anty-VEGF, aflibercept, ranibizumab.

Keywords: intravitreal injections, age-related macular degeneration (AMD), anti-VEGF, aflibercept, ranibizumab.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI