Wydanie 1/2005

Przeciwjaskrowe operacje u dzieci i młodzieży - obecny stan wiedzy

Glaucoma Surgical Procedures in Children and Adolescents - Current Knowledge

Janusz Czajkowski

Klinika Okulistyki Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. med. Janusz Czajkowski


Summary: Author presents development of operation ideas which have taken place in our Ophthalmology Department for the last ten years. He presents methods of glaucoma surgery and their modifications applied in children and adolescents. He pays special attention to different kinds and modifications of trabeculectomy. Author recommends choosing place and kind of glaucoma operation taking into consideration all risk factors and gonioscopy picture in particular.

Keywords: children's glaucoma, glaucoma juvenile, trabeculectomy modifications.


powrót

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI